Foto arhiv

Predavanje o fascijalnem fitnesu

19.12.2019

V četrtek 19.12.2019 smo v telovadnici športne dvorane Podmežakla organizirali predavanje z naslovom »Vključitev fascialnega fitnesa v trening«. Predavatelja, oba diplomirana fizioterapevta Sandra Arh in Andraž Smolej, sta nam na zanimiv način predstavila kaj fascije sploh so, ter kako lahko na njih vplivamo. S to temo je bil naš namen vzbuditi zavest, ter zavedanje, da lahko tudi z drugačnimi načini treninga pridemo do želenega rezultata, včasih celo boljše in bolj pravilno. Predavatelja sta omenila avtorja Fascijalnega fitnesa Divo G. Müller in Roberta Schleipa ter Toma Myersa, avtorja znane knjige Anatomy Trains in po teoretičnem delu predstavila tudi praktični prikaz petih osnovnih vaj: počep, predklon, izpadni korak, hrošč, potisk (vertikalno in horizontalno). Predavatelja sta tako v teoretičnem kot v praktičnem delu izpostavil temeljne vidike fascijalnega treninga. Fascijalni trening temelji na zavedanju fascije in njene elastične sposobnosti (rebound elasticity), raztezanju fascije (fascial streching), sproščanju fascije (fascial release) in čutnem zaznavanju telesa in proprioceptivni stimulaciji (sensory refinement). Ob prikazu izbranih vaj sta poudarila pravilnost treninga brez in z utežmi, trening s pripomočki ter različne vidike in pristope treniranja, odvisno od želenih rezultatov. Trening zdravega telesa, trening telesa športnika in trening telesa po poškodbi se med seboj bistveno razlikujejo glede na število mišičnega tkiva, hitrosti in obremenitvi giba oziroma telesa.

Fascija je mreža kolagenskih vlaken, ki prepleta in povezuje različne dele naših teles, mišice, kosti ter organe. Pomen fascije in vloga, ki jo igra v naših telesih, sta bila dolgo podcenjevana s strani raziskovalcev in strokovnjakov s področja gibanja in rehabilitacije. Vedno več raziskav potrjuje, da ima fascija pomembno vlogo pri prenosu sil po telesu in je zato ključna za fleksibilnost, prilagodljivost in elastičnost ter izredno zmogljivost našega telesa. Fascijalno tkivo je ključno pri vsakem našem gibu! Ena izmed njenih edinstvenih lastnosti/značilnosti je, da ima številne receptorje za raztezanje. To dela fascijo za enega izmed naših najpomembnejših senzoričnih organov za propriocepcijo. Dobro trenirana fascija lahko vpliva na zmanjšanje bolečin in prispeva k dobremu počutju. (vir: https://anatripsis.si/fascial-fitness/)

Fascial Fitness® (fascijalni fitnes) je koncept holistične vadbe, ki je podprt z raziskavami, predvsem raziskav Dr. Roberta Schleipa in njegove raziskovalne skupine "Fascia Research Group" na univerzi Ulm, v Nemčiji, ter drugih pomembnih mednarodnih raziskovalcev, športnih znanstvenikov in strokovnjakov s področja gibanja in rehabilitacije s celotnega sveta. Glavna ideja fascijalnega fitnesa je vključitev v fascijo usmerjene vadbe v različne programe vadbe, treningov in konceptov, vključno s preventivno vadbo, rehabilitacijo ter prav tako v treninge pri tekmovalnih športih. Pričakovati je, da bo fascijalni fitnes v kratkem postal sestavni del večine modernih konceptov gibanja. Dobro trenirano vezivno tkivo je elastično in prožno ter hkrati močno in odporno na poškodbe. Program vadbe fascijalnega fitnesa si prizadeva optimizirati lastnosti našega vezivnega tkiva. (vir: https://anatripsis.si/fascial-fitness/)

Skratka: gre za relativno na novo raziskano področje anatomije človeka, zato je bila tema za veliko slušateljev nova a hkrati zelo zanimiva, kar se je pokazalo v številu vprašanj. Predavateljema se v imenu Zavoda za šport in poslušalcev najlepše zahvaljujemo.