Foto arhiv

TESTIRANJE TELESNIH SPOSOBNOSTI

1.10.2020

Zavod za šport Jesenice se je pridružil vseslovenskemu projektu Športne unije Slovenije in skupaj s Športno zvezo Jesenice in Regijske pisarne OKS Jesenice pričel s testiranji telesne moči starejših.

Po opravljenem izobraževanju, ki ga je organizirala Športna unija Slovenije in je potekalo v telovadnici Športne hiše Ilirija, smo izvedli poizkusno testiranje na terenu z vadbeno skupino »1000 gibov«, ki vadi vsak dan na prostem na Bledu.

Testiranje European Fitness Badge je novost na področju športa za vse na mednarodni ravni. Omenjena baterija testiranj je bila razvita v preteklih dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob upoštevanju stanja v sedanji družbi.

European Fitness Badge (EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezanega stanja telesne pripravljenosti. Vključuje sedem različnih vaj za oceno vzdržljivosti, moči, koordinacije in gibljivosti ter oceno telesne strukture in drže.

Uvodni EFB test je namenjen telesno manj aktivnim in neaktivnim in služi kot presejevalni test, na podlagi katerega se posameznika usmeri v zanj primerno vadbo. Splošen test pa je primeren za aktivno populacijo in služi kot prikaz posameznikovih trenutnih telesnih sposobnosti, pri čemer pokaže tako na dobro razvite sposobnosti kot pomanjkljivosti.

S testiranjem bomo nadaljevali v mesecu oktobru na Jesenicah.