Foto arhiv

PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2020/21

24.6.2021

Priloge:

V gledališču Toneta Čufarja je Športna zveza Jesenice skupaj z Občino Jesenice in Zavodom za šport Jesenice pripravila tradicionalno podelitev zasluženih priznanj jeseniškim športnikom.

Leto 2020 je bilo zagotovo zaradi vsem nam poznanih vzrokov nekaj posebnega. Ukrepi so preprečili marsikatero dejavnost, tudi večino predvidenih športnih tekmovanj, vendar pa se je v kratkih obdobjih sprostitve ukrepov, nekaj tekmovanj in dejavnosti vseeno izvedlo.

Nekaj srečnih in uspešnih trenutkov so imeli tudi športniki iz naše občine.

Športna zveza Jesenice v skladu s Pravilnikom o priznanjih podelila:

  • pet velikih priznanj ŠZ Jesenice,
  • devet bronastih plaket ŠZ Jesenice,
  • trinajst srebrnih plaket ŠZ Jesenice
  • pet zlatih plaket ŠZ Jesenice

Veseli smo, da je na letošnji podelitvi priznanj Srebrno plaketo Športne zveze Jesenice prejel tudi Zavod za šport Jesenice za dvajsetletno delovanje na področju športa.

Priznanja ŠZ Jesenice so podelili župan občine Jesenice Blaž Račič, predsednik športne Zveze Jesenice Rajko Peternel in sekretar ŠZ Jesenice, vodja Regijske pisarne OKS –ZŠZ Jesenice Branko Jeršin.
Več v prilogi »