Foto arhiv

Poročilo o predavanju v sklopu izobraževanja strokovnih kadrov

V četrtek 11.5.2006 je Zavod za šport organiziral predavanje z naslovom »Kondicijska priprava v različnih ciklih tekmovalnega obdobja«. O tej temi je predaval profesor športne vzgoje, ki obiskuje 2. letnik magistrskega študija na fakulteti za šport g. Črt Bill Slivnik.

Predavanja se je udeležilo 15 strokovnih delavcev v športu, kjer so slišali kakšne cikle poznamo med načrtovanjem vadbe, in kaj je potrebno pri vsakem upoštevati, na kakšen način se načrtuje vadba različnih motoričnih sposobnosti, veliko o »Kosteličevi« piramidi in še bi lahko naštevali. Po koncu predavanja pa je sledila zanimiva razprava. Vsi prisotni so dobili gradivo, ki je dosegljivo tudi na naši spletni strani.

Gaber ŠORN
Vodja športnih programov
Zavod za šport Jesenice

Gradivo:
Kondicijska priprava v različnih ciklih tekmovalnega obdobja
PowerPoint predstavitev (133 KB)