Organizacije > Športna zveza Jesenice

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662
Fax: 04 5863 365 
E-mail: branko.jersin@gmail.com

Predsednik: Rajko Peternel

Športno društvo Jesenice Športno društvo Zvezde
Hokejsko društvo - mladi Jesenice Balinarski klub Jurč Blejska Dobrava
Hokejski klub Team Jesenice Strelsko društvo Javornik - Koroška Bela
Planinsko društvo Jesenice Zveza društev upokojencev Jesenice
Partizan Jesenice Teniški klub Jesenice
Partizan Javornik Koroška Bela Društvo za podvodne aktivnosti Octopus
DTV Partizan Blejska Dobrava Športno društvo Karavanke
Šahovsko društvo Jesenice Planinsko društvo Javornik Koroška Bela
Badminton klub Jesenice Ribiška družina Jesenice
Športno društvo Mladi Jesenice Medobčinsko društvo invalidov Jesenice

Organi zveze

Izvršni odbor:
RAJKO PETERNEL predsednik
BRANKO JERŠIN sekretar
ALENKA DOLVŽAN podpredsednica
IRENA LAH članica IO za področje rekreativnega športa
EGON KEPIC član IO za področje množičnih prireditev
GABER ŠORN član IO za področje športa mladih
JANKO MEGLIČ član IO za področje tekmovalnega športa
PRIMOŽ SAMAR član IO za področje kakovostnega in tekmovalnega športa
ALJOŠA KRUPENKO IO član za področje kakovostnega in tekmovalnega športa
Nadzorni odbor:
PETER KONČNIK
Disciplinska komisija:
DINO MURATOVIČ, VLADIMIR KLINAR, JANKO RABIČ

Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije za Gorenjsko:

Vodja pisarne: BRANKO JERŠIN (član Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez in član Strokovnega sveta športa za vse pri OKS-ZŠZ)
Kontakt: Sekretar in vodja regijske pisarne: 041 676 554, e-mail: jesenice@olympic.si branko.jersin@gmail.com

Namen in cilji zveze

Namen Zveze je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini Jesenice in državi. Ta namen dosega s tem, da:

  • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa
  • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov
  • usklajuje delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju
  • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze
  • spodbuja združevanje Športnih društev v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva
  • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih organizacijah
  • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami sosednjih držav
  • druge naloge, ki so potrebne za razvoj športa in rekreacije v občini Jesenice

Športna zveza Jesenice upravlja naloge regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije od leta 2006 dalje. Sekretar - vodja vodja pisarne OKS : Branko Jeršin