Organizacije > Športno društvo Jesenice

ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662
Fax: 04 5863 365
E-mail: branko.jersin@gmail.com

Predsednik: Vinko Otovič

Atletski klub Jesenice Balinarski klub Jesenice
Drsalni klub Jesenice Kegljaški klub na asfaltu Jesenice
Kegljaški klub na ledu Jesenice Košarkarski klub Jesenice - moški
Namiznoteniški klub Jesenice Nogometni klub Jesenice
Odbojkarski klub "Mladi" Jesenice Plavalni klub Jesenice
Sankaški klub Jesenice Smučarski klub Jesenice
Ženski košarkarski klub Jesenice  

Organi društva

Upravni odbor
predsednik: Zoran Rozman
generalni sekretar: Branko Jeršin
podpredsedniki: Jani Gregorič, Vladimi Petkovič
člani: Tomaž Majer, Miloš Nikolič, Bogdan Aupič, Brane Jeršin, Zoran Kramar, Toni Čebulj, Rajko Peternel, Milana Krmelj, Edvin Krahodžič, Darja Amboržič, Janko Meglič, Klemen Rev
Sekretariat
  Vinko Otovič, Branko Jeršin, Toni Čebulj
Nadzorni odbor
  Vinko Lavtižar

Cilji društva

Namen društva je prostovoljno združenje državljanov zaradi razvoja in popularizacije različnih oblik športno rekreativnega udejstvovanja ter njegovega organiziranega izvajanja. Športno društvo ima naslednje cilje:

 • vzpodbujanje članov in drugih občanov zlasti mladine k aktivnemu udejstvovanju v športnih aktivnostih
 • s svojo dejavnostjo vzpodbujati člane k samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, skromnosti ter medsebojnem spoštovanju
 • vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva zaradi razvijanja zimsko- športnih in ostalih športnih disciplin in panog
 • zavzemanje za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini
 • širjenje zanimanja za športno rekreacijsko dejavnost
 • razvijanje tekmovalnega in vrhunskega športa
 • razvijanje množičnosti
 • sodelovanje na športnih prireditvah
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva, zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
 • sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu
 • spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa
 • organiziranje športnih tekmovanj in prireditev
 • organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin

Druge dejavnosti

V okviru svoje dejavnosti ter za uresničevanje namena in ciljev izvaja društvo naslednje naloge:

 • goji razvija in združuje naslednje športne discipline oz. panoge:
  • zimski športi: drsanje, kegljanje na ledu, sankanje in smučanje
  • ostali športi: atletika, balinanje, kegljanje na asfaltu, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, tenis in druge, ki tu niso navedene in se jih po želji članov lahko vključi v dejavnost društva.
 • organizira treninge in priprave za člane društva
 • organizira strokovno vodenje treningov in strokovno usposabljanje članov v obliki seminarjev, tečajev, predavanj in podobno
 • organizira predavanja, posvetovanja, razprave na temo športnih disciplin v okviru dejavnosti društva
 • pripravlja in izvaja športna tekmovanja - prireditve
 • pripravlja in izvaja druge prireditve
 • organizira udeležbo na športnih tekmovanjih, turnirjih in prireditvah, ki jih pripravljajo sorodna društva
 • gradi, vzdržuje in ureja športne objekte in naprave
 • vzdržuje športno opremo in rekvizite, ki so last društva
 • organizira izlete, pohode, srečanja za člane društva
 • vključuje se v akcije za varovanje okolja
 • izdaja društveno glasilo
 • vodi ustrezne društvene evidence in skrbi za svoj arhiv
 • podeljuje društvena priznanja in predlaga za odlikovanje zaslužne člane
 • zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in športno izročilo
 • za člane društva organizira in izvaja gostinsko dejavnost
 • za potrebe klubov v okviru društva izvaja računovodske in knjigovodske dejavnosti
 • izvaja ekonomsko propagiranje
 • za potrebe klubov v okviru društva izvaja prevajalske storitve
 • organizira razstave, sejme in kongrese
 • izvaja računalniške storitve za potrebe klubov v okviru društva
 • upravlja z nepremičninami za potrebe klubov v okviru društva