Razpisi

Občni zbor Športne zveze Jesenice

V četrtek 21.10.2010 bo v VIP prostoru hokejske dvorane Podmežaklja ob 18.00 uri redni občni zbor Športne zveze Jesenice .

Za Občni zbor je predlagan sledeč dnevni red :

 1. Izvolitev organov občnega zbora.
 2. Poročilo o dejavnosti Športne zveze Jesenice
 3. Obravnava programa športa občine Jesenice
  - obravnava in zbiranje pripomb na obstoječi Pravilnik o dodeljevanju sredstev za program športa v občini Jesenice in Meril za vrednotenje programov športa v občini Jesenice.
  - problematika delovanja društev in klubov
 4. Informacija o poteku postopka za sprejem novega Nacionalnega programa športa v R Sloveniji za obdobje 2011- 2020.
 5. Potrditev kandidature predstavnika Športne zveze Jesenice za regijskega predstavnika v skupščini OKS in v odboru zalokalni šport.
 6. Sprejem novih članov v Športno zvezo Jesenice.
 7. Razno

Posebaj opozarjamo športna društva in klube na 4. točko dnevnega reda. V tem trenutku se zaključuje razprava o morebitnih sprembah dveh temeljnih dokumentov, ki določata razdelitev sredstev za programe športa v občini Jesenice.
Veljavna dokumenta sta na razpolago v tiskani obliki na Zavodu za šport Jesenice ali na spletni strani Občine Jesenice. Morebitne pripombe in želje po spremembah bo Športna zveza Jesenice posredovala strokovnim službam, ki pripravljajo spremembe.

Torej vabljeni na Občni zbor Športne zveze Jesenice!

Pripravil:
Branko Jeršin