Razpisi

JAVNI RAZPIS S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 2012

04.01.2012

Javni razpis za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v letu 2012:

  • A: SOCIALA - sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter humanitarnih projektov
  • B: PREVENTIVA - sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki)
  • C: KULTURA - sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zvez ljubiteljskih kulturnih društev ter kulturnih projektov ljubiteljske kulture
  • E: ŠPORT - sofinanciranje športnih programov
  • F: IZOBRAŽEVANJE - sofinanciranje projektnega učenja mladih

Razpis, navodila:

Prijavni obrazci:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Rok za prijavo na razpis je 03.02.2012.