Razpisi

Razpis - najem prostora v Muzeju na prostem

od 3. do 9. septembra 2013

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora v Muzeju na prostem na Stari Savi za izvedbo gostinskih storitev v času od 3.9.2013 do 9.9.2013.

Zavod za šport, Ledarska 4, 4270 Jesenice, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za najem nepremičnin v Muzeju na prostem na Stari Savi za izvedbo gostinskih storitev.
Prostor se oddaja v najem za potrebe izvajanja gostinskih storitev v času Evropskega prvenstva v košarki v času od 3.9.2013 do vključno 9.9.2013. Prostor, ki bo dan v najem, predstavlja površino dveh (2) gostinskih stojnic - dveh (2) jurčkov, ki bosta locirana na južnem in severnem delu Muzeja na prostem na Stari Savi, ki stoji na parc. 902/52 k.o. 2175 - Jesenice, in v naravi predstavlja del V dela zemljišča s stavbo. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni prostor.

Priloge:

Rok: ponudbe do 15. avgusta 2013 do 12.00 ure.