Razpisi

Razpis - najem prodajnih stojnic za prodajo spominkov in podobnih artiklov

od 4. do 9. septembra 2013

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prodajnih stojnic za prodajo spominkov in podobnih artiklov pred glavnim vhodom v Fan zone za čas od 4.9.2013 do 9.9.2013

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, daje v najem 15 stojnic pred glavnim vhodom v "Fan zone" na Stari Savi, za čas od 4. 9. 2013 do 9. 9. 2013.

Prostor, ki bo dan v najem, predstavlja površino petnajstih (15) prodajnih stojnic, ki bodo locirane na delu nepremičnine, ki stoji na parc. 902/51 k.o. 2175 - Jesenice in v naravi predstavlja parkirišče ter nepremičnini, ki stoji na parc. 1458/3 k.o. 2175 - Jesenice in v naravi predstavlja del zahodnega dela ceste. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni prostor. Predvidena razporeditev in obseg prostora za najem sta razvidna iz Priloge 1.
Na ponujenih prostorih (priloga 1) se lahko vrši prodaja navijaških rekvizitov, tekstilnih izdelkov (športna oprema, spominske majice, zastave, …), spominkov, značk, izdelkov domače obrti, prodaje pop-corna, palačink, sladoleda, … ipd.

Več informacij:

Rok: ponudbe do 23. avgusta 2013 do 12.00 ure.