Razpisi

NAMERA O SKLENITVI NAJEMNE POGODBE

13.11.2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (UL RS št. 26/2011 in spr.) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednje:

NAMERE o sklenitvi najemne pogodbe: