Razpisi

Telovadba za starejše z Nino

petek 19.1.2018 ob 10:30 uri

Zdravstveni dom Radovljica je s 1.9.2016 ob uspehu na razpisu Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport v okviru projekta Razvoj kadrov v športu 2016 – 2022 zaposlil kineziologa, specialista zdrave vadbe. V tem projektu je eden izmed ciljev tudi nadgradnja zdravstvene oskrbe starejših s telesno dejavnostjo, ki jim bo poleg zmanjšanja tveganja za padec omogočila tudi daljše samostojno oz neodvisno življenje in izboljšala počutje. V okviru Zdravstvenega doma Radovljica vadba za starostnike že poteka, od petka, 19.1.2018 naprej pa bo enkrat tedensko, tj. ob petkih, kineziolog vodil vadbo tudi na Jesenicah v okviru Zavoda za šport Jesenice.

Ker se s staranjem motorična sposobnost zelo zmanjšuje, je ohranjanje ravnotežja odločilen dejavnik za preventivo pred padci. Prav zato bodo v zgoraj omenjenih vadbenih enotah vključene vaje za ravnotežje. Prav tako se s staranjem znižuje raven ostalih gibalnih sposobnosti, zato je glavni cilj njihovo vzdrževanje. Poleg ohranjanja oz izboljšanja srčno-žilne in dihalne vzdržljivosti ter razvoja ravnotežja, bo poglavitni cilj vadbe tudi razvoj moči oz vzdrževanje mišične mase ter ohranjanje oz izboljševanje gibljivosti.

Redna telesna aktivnost starostnikov oblikuje mišični steznik, ki daje telesu stabilnost in hkrati omogoča gibanje. Posamezniki, ki so telesno aktivni so tako spretnejši, hitreje odreagirajo na spremenjeni položaj telesa in so sposobni dalj časa zadržati telo v določenem položaju. Kopnenju mišic in lomljivosti kosti se je torej mogoče upreti z mišičnim oklepom, ki ga bomo utrjevali na naših srečanjih.

"Operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela".