Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovega prostora v najem - gostinski lokal

11.4.2022

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM
GOSTINSKI LOKAL - ŠPORTNA DVORANA JESENICE

Zavod za šport Jesenice, kot upravljavec nepremičnine, ki je predmet tega javnega razpisa, vabi zainteresirane ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddajo svojo ponudbo za sklenitev najemne pogodbe za naslednji predmet najema: poslovni prostor - gostinski lokal »Enka«, lociran na zemljišču s parcelno številko 717/5 k.o. 2175 Jesenice, na zahodnem delu Športne dvorane Podmežakla, v skupni izmeri cca 280 m2 (gostinski lokal, soba, kuhinja, sanitarije) ter stopnišče s skladiščem v izmeri 20,60 m2).

Več informacij v razpisu »

Rok za oddajo ponudbe: 02.05.2022.