Razpisi

Šport za zabavo - znani termini vadb

27.9.2022

Zavod za šport Jesenice bo v okviru participativnega proračuna izvedel program »Šport za zabavo«.

Program bomo izvajali v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi, katera bodo izvajala splošno vadbo. Namen programa je mlade seznaniti z različnimi športnimi panogami, ter jih tako naučiti različnih gibalnih vzorcev. Vsako v programu udeleženo športno društvo bo pripravilo dva treninga namenjena začetnikom. Program se bo izvajal od oktobra do aprila, mladi pa se bodo na ta način seznanili z več športnimi panogami. Seznam društev in termini vadbe bodo objavljeni naknadno, vadba pa bo potekala 1 x tedensko, mladi bodo na ta način spoznali dve športni panogi v enem mesecu. Namen programa ni tekmovanje in treniranje določene športne panoge, temveč predstavljanje posameznih športnih panog mladim, ki se bodo tako mogoče lažje in hitreje odločili za športno pot.

Lastnosti:

  • Program bo za udeležence brezplačen.
  • Vrsta programa - splošna vadba
  • Program je namenjen mladim od 6 let dalje (pri nekaterih športnih panogah bo določeno drugače)

Lokacija izvajanja programa: jeseniški športni objekti - določeno v preglednici

Povezava do preglednice:
https://docs.google.com/spreadsheets/...