Rezultati

POROČILO IZ 2. OKROGLE MIZE ŽENSKE V ŠPORTU

1.12.2016

   

Enakost je eden od osrednjih institutov, ki so pomembni za nadaljnji razvoj in dobrobit športa.

Ta stavek smo se izposodili iz zaključne slike predstavitve problematike delovanja žensk v slovenskem športu. Na dobro obiskani regijski okrogli mizi Ženske v športu, ki jo je na Jesenicah pripravila Regijska pisarna OKS – ZŠZ v sodelovanju s Komisijo za šport žensk pri OKS – ZŠZ so udeleženke (bile so v večini) poizkušale odgovoriti na številna vprašanja in dileme, ki se porajajo ob vprašanju, zakaj ni več žensk vključenih v vodenje društev in klubov, kje so problemi in težave. Po Ljubljani je bila to drugo takšno srečanje.
V uvodu je vodja Regijske pisarne Jesenice Branko Jeršin predstavil motiv, kaj je pripeljal do organizacije razprave na to temo na Gorenjskem in Gornjesavski dolini. Okolje,ki je v preteklosti imelo kvaliteten ženski šport z zelo dobrimi rezultati v različnih panogah, se v zadnjih letih srečuje z nazadovanjem ženskega športa, stanje vključenosti žensk v vodenje društev je skromno. Prav preseči to stanje pa je bil motiv za organizacije regijske okrogle mize. Pozdravil je povečano aktivnost Komisije za šport žensk pri OKS –ZŠZ, ki v tem novem mandatnem obdobju ob podpori Strokovnega sveta športa za vse zelo aktivno pristopa k problemom dejavnosti žensk v športu. Predsednica komisije za šport žensk Barbra Jerman je predstavila pomen dejavnosti komisije, program in tudi že nakazala določene probleme,ki se pojavljajo v slovenskem športu. Prav približevanje lokalnim okoljem je eden od pomembnih dejavnosti, ki bo pripomogla k kvalitetnejši strategiji delovanja komisije. Ne nazadnje problemu delovanja žensk v športu veliko pozornost posveča tudi MOK.
Brigita Langerholc Žagar je predstavila izsledke svoje raziskave, ki jo je opravila v okviru svoje magistrske naloge. Pri tem pa je opozorila na vprašanja s katerimi se bomo morali v slovenskem športu soočiti, če želimo narediti korak naprej in omogočiti vključitev večjega števila žensk tudi v vodstven funkcije v športu. Vprašala se je ali trenutno stanje na področju športa dovolj odraža pomen in prispevek žensk v športu? Kakšna je specifika v lokalnem športu? Ali je možno prenesti pozitivne izkušnje iz tujine v slovensko okolje? Ali zastopanost žensk na vodilnih položajih vpliva na status žensk v športu ?
Udeleženke so v nadaljevanju na podlagi lastnih izkušenj iz delovanja v športu poizkušale odgovoriti na zastavljena vprašanja in dileme. Iz sicer zanimive razprave in številnih osebnih izkušenj je bilo razbrati, da je Komisija za šport žensk zagotovo naredila pravi korak. Že to, da se govori o teh problemih je velik napredek. Olimpijka Alenka Dovžan je zagotovo odprla tudi dilemo o drugi karieri vrhunskih športnic. Podobno kot na prvi razpravi v Ljubljani so udeleženke izpostavile probleme enakosti tudi povezane z obremenitvijo žensk v vsakdanjem življenju, prekinitvi kariere zaradi materinstva, ter zaupanju nasprotnega spola pri izbiri žensk na vodilne funkcije.
Vsekakor zanimiva in pestra razprava, ki se bo zagotovo nadaljevala tudi na prihodnjem srečanju v Velenju . Iz vseh treh okroglih miz (Ljubljana, Jesenice in Velenje ) bo Komisija za šport žensk pri OKS ZŠZ zagotovo lahko pripravila izhodišča za delo v prihodnje.
Zaključujemo pa optimistično, kajti na Jesenicah se je predstavila Nataša Pagon hokejska sodnica, ki v letošnjem letu sodi v moški članski EBEL hokejski ligi. To je znak, da kjer je volja in zaupanje, se cilju Enakosti v športu le približujemo, seveda pa čaka vse še veliko dela .

Branko Jeršin vodja regijske pisarne OKS –ZŠZ Jesenice