Športno društvo Jesenice

Špotno društvo Jesenice

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662
Fax: 04 5863 365
E-mail: [email protected]

Predsednik: Vinko Otovič

Atletski klub Jesenice Balinarski klub Jesenice
Drsalni klub Jesenice Kegljaški klub na asfaltu Jesenice
Kegljaški klub na ledu Jesenice Košarkarski klub Jesenice – moški
Namiznoteniški klub Jesenice Nogometni klub Jesenice
Odbojkarski klub “Mladi” Jesenice Plavalni klub Jesenice
Sankaški klub Jesenice Smučarski klub Jesenice
Ženski košarkarski klub Jesenice

Upravni odbor:

 • VINKO OTOVIČ (predsednik)
 • TONI ČEBULJ (podpredsednik) / KKŽ
 • BRANKO JERŠIN (sekretar)
 • BOGDAN AUPIČ (član) /DK
 • DARJA AMBROŽIČ (članica) /OK
 • MILOŠ NIKOLIČ (član) /BK
 • MILANA KRMELJ (članica) /NTK
 • ALEŠ MAVSAR (član) /KKa
 • ZORAN KRAMAR (član) /KKL
 • ASMIR JUSUFAGIČ (član) /NK
 • KLEMEN REV (član) /SAK
 • RAJKO PETERNEL (član) /KKŽ

Sekretariat: VINKO OTOVIČ, TONI ČEBULJ, RAJKO PETERNEL, BRANKO JERŠIN.
Nadzorni odbor: JANI GREGORIČ, ZORAN ROZMAN.
Trajanje mandata: do decembra 2024

Namen društva je prostovoljno združenje državljanov zaradi razvoja in popularizacije različnih oblik športno rekreativnega udejstvovanja ter njegovega organiziranega izvajanja. Športno društvo ima naslednje cilje:

 • vzpodbujanje članov in drugih občanov zlasti mladine k aktivnemu udejstvovanju v športnih aktivnostih
 • s svojo dejavnostjo vzpodbujati člane k samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, skromnosti ter medsebojnem spoštovanju
 • vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva zaradi razvijanja zimsko- športnih in ostalih športnih disciplin in panog
 • zavzemanje za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini
 • širjenje zanimanja za športno rekreacijsko dejavnost
 • razvijanje tekmovalnega in vrhunskega športa
 • razvijanje množičnosti
 • sodelovanje na športnih prireditvah
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva, zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
 • sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu
 • spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa
 • organiziranje športnih tekmovanj in prireditev
 • organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin

V okviru svoje dejavnosti ter za uresničevanje namena in ciljev izvaja društvo naslednje naloge:

 • goji razvija in združuje naslednje športne discipline oz. panoge:
  • zimski športi: drsanje, kegljanje na ledu, sankanje in smučanje
  • ostali športi: atletika, balinanje, kegljanje na asfaltu, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, tenis in druge, ki tu niso navedene in se jih po želji članov lahko vključi v dejavnost društva.
 • organizira treninge in priprave za člane društva
 • organizira strokovno vodenje treningov in strokovno usposabljanje članov v obliki seminarjev, tečajev, predavanj in podobno
 • organizira predavanja, posvetovanja, razprave na temo športnih disciplin v okviru dejavnosti društva
 • pripravlja in izvaja športna tekmovanja – prireditve
 • pripravlja in izvaja druge prireditve
 • organizira udeležbo na športnih tekmovanjih, turnirjih in prireditvah, ki jih pripravljajo sorodna društva
 • gradi, vzdržuje in ureja športne objekte in naprave
 • vzdržuje športno opremo in rekvizite, ki so last društva
 • organizira izlete, pohode, srečanja za člane društva
 • vključuje se v akcije za varovanje okolja
 • izdaja društveno glasilo
 • vodi ustrezne društvene evidence in skrbi za svoj arhiv
 • podeljuje društvena priznanja in predlaga za odlikovanje zaslužne člane
 • zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in športno izročilo
 • za člane društva organizira in izvaja gostinsko dejavnost
 • za potrebe klubov v okviru društva izvaja računovodske in knjigovodske dejavnosti
 • izvaja ekonomsko propagiranje
 • za potrebe klubov v okviru društva izvaja prevajalske storitve
 • organizira razstave, sejme in kongrese
 • izvaja računalniške storitve za potrebe klubov v okviru društva
 • upravlja z nepremičninami za potrebe klubov v okviru društva

Status kopališča Ukova: ODPRTO

X