Športna zveza Jesenice

Športna zveza Jesenice

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662, 040 666 933
Fax: 04 5863 365
E-mail: [email protected]

predsednik: Rajko Petrnel

Športno društvo Jesenice Športno društvo Zvezde
Hokejsko društvo – mladi Jesenice Balinarski klub Jurč Blejska Dobrava
Hokejski klub Team Jesenice Strelsko društvo Javornik – Koroška Bela
Planinsko društvo Jesenice Zveza društev upokojencev Jesenice
Partizan Jesenice Teniški klub Jesenice
Partizan Javornik Koroška Bela Društvo za podvodne aktivnosti Octopus
DTV Partizan Blejska Dobrava Športno društvo Karavanke
Šahovsko društvo Jesenice Planinsko društvo Javornik Koroška Bela
Badminton klub Jesenice Ribiška družina Jesenice
Športno društvo Mladi Jesenice Medobčinsko društvo invalidov Jesenice

Upravni odbor:

 • RAJKO PETERNEL (predsednik )
 • ALENKA DOVŽAN (podpredsednica)
 • BRANKO JERŠIN (sekretar)
 • IRENA LAH (članica – športna rekreacija)
 • ANŽE POGAČAR (član – kakovostni šport)
 • GABER ŠORN (član – prireditve, šolski šport)
 • PRIMOŽ SAMAR (član – prireditve, kakovostni šport)
 • PAVEL SMOLEJ (član – šport starejših )
 • TJAŠA KOSIČ (članica – planinstvo, športno plezanje)

Nadzorni odbor: JANKO RABIČ, BOJAN LUMPERT, DINO MURATOVIČ
Trajanje mandata: do maja 2026

REGIJSKA PISARNA OKS – ZŠZ JESENICE za območje občin KRANJSKA GORA, JESENICE, ŽIROVNICA, GORJE, BLED, BOHINJ, TRŽIČ, RADOVLJICA / Športna zveza Jesenice je nosilka delovanja regijske pisarne OKS -ZŠZ, podeljen mandat od OKS – ZŠZ / do decembra 2027. Vodja Regijske pisarne OKS – ZŠZ: Branko JERŠIN

Član Strokovnega sveta športa za vse pri OKS – ZŠZ : Branko Jeršin
Član Strokovnega sveta za vrhunski šport pri OKS – ZŠZ Primož Samar
Članica Olimpijske akademije OKS -ZŠZ : Alenka Dovžan

Vodja pisarne: BRANKO JERŠIN (član Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez in član Strokovnega sveta športa za vse pri OKS-ZŠZ)
Kontakt: Sekretar in vodja regijske pisarne: 041 676 554, e-mail: [email protected] [email protected]

Namen Zveze je vzpodbujati športno in rekreacijsko ter planinsko dejavnost in s tem pripomoči k razvoju teh področij v občini Jesenice in državi. Ta namen dosega s tem, da:

 • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa
 • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov
 • usklajuje delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju
 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze
 • spodbuja združevanje Športnih društev v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih organizacijah
 • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami sosednjih držav
 • druge naloge, ki so potrebne za razvoj športa in rekreacije v občini Jesenice

Športna zveza Jesenice upravlja naloge regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije od leta 2006 dalje. Sekretar – vodja vodja pisarne OKS : Branko Jeršin

Status kopališča Ukova: ODPRTO

X