Popravilo strehe na dvorani

Popravilo strehe na dvorani
V zadnjem času je ob večjih padavinah prihajalo do puščanja strehe in zamakanja dvorane. Zato so bila  v sodelovanju z Občino Jesenice v pomladnem času na strehi opravljena večja vzdrževalna dela:
  • Popravilo žlote – pohodnega kanala na južni strani dvorane, menjava dotrajanih vezanih plošč, tesnjenje s tekočo maso.
  • Montaža zasilnih izlivov na S in J strani.
  • Izdelava zračenja na S in J strani, montaža rozet in tipskih PVC zračnikov.
Related Posts